ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Състав и дейност на Обществен съвет при ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Протоколи на Обществения съвет при ОУ "Отец Паисий" - Асеновград
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ