ИСТОРИЯ - НАЧАЛОТО
Основно училище „Отец Паисий” отваря врати през есента на 1926 година. Има 6 класни стаи, физкултурен салон със съблекалня, учителска стая, дирекция и стая за персонала.

Първите две години е част от смесена прогимназия  „Св. Архангел” , а от началото на учебната 1928 - 29 година се отделя като Втора прогимназия „Отец Паисий”.
Пръв директор на училището е Владимир Мандулов.

Учители са Добра Пеева, Елена Пашкова, Щирка Вакарелова, Иванка Филева, Ставруда Павлова, Крум Велев, Таню Танев, Владимир Йовков и др.

Училището бързо се утвърждава със своята народополезна дейност и отлични преподаватели. Броят на учениците нараства. В паралелките има до 60 ученици. В цялата околия се говори за втора прогимназия.

През 1934 година училището е обявено за средищно, а неговият директор Владимир Йовков за средищен.
През 1951 година II-ра прогимназия „Отец Паисий” се слива с начално училище „Сава Кълвачев” и се преименува във II-ро основно училище „Отец Паисий”. Броят на учениците нараства, а паралелките вече са 14.

През 1961 година след закриване на турското училище „Назъм Хикмет”, около 180 ученици от него се прехвърлят в „Отец Паисий”. Това налага подобряване на учебната база. През 1962 година е завършено построяването на втория етаж на сградата. Броят на паралелките е 24.
Свидетелство №1 от II-ра прогимназия „Отец Паисий” „Сребърно дъбово клонче” - 1935г
Владимир Мандулов


Сградата на училището - 30-те години на XX век
Сградата на училището - 30-те години на XX век
Първият випуск на училището е от 54 ученици.
Първият випуск на училището е от 54 ученици.
Послучай 50 годишнината от основаване на училището Държавният съвет на Р. България награждава ОУ „Отец Паисий”
с орден „Кирил и Методий - II степен”
През 1935г. общината награждава наложилото се училище със „Сребърно дъбово клонче”
Свидетелство № 1 от Втора прогимназия
„Отец Паисий” е на Сребрю Гавраилов Аргиров

КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ