БЮДЖЕТ
Отчет към 31.03.2024г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2024г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2023г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2023г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2023г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2023г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2022г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2022г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2022г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2022г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2022г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2021г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2021г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2021г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2021г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2021г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2020г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2020г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2020г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2020г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2020г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2019г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2019г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2019г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2019г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2019г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.12.2018г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2018г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2018г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2018г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2018г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Касов отчет към 31.12.2017г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.09.2017г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 30.06.2017г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2017г.на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2017г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Бюджет за 2016г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Отчет към 31.03.2016г. на ОУ "Отец Паисий" - Асеновград
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: info-1600103@edu.mon.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ